Odpady wielkogabarytowe – czym są, co do nich zaliczamy i gdzie należy je utylizować?

Odpady wielkogabarytowe – czym są, co do nich zaliczamy i gdzie należy je utylizować?

Odpady wielkobarytowe to wszystkie śmieci o ponadprzeciętnie dużych rozmiarach. W gospodarstwach domowych powstają relatywnie rzadko, jednak trzeba wiedzieć, że ich wywóz i utylizacja musi przebiegać według specjalnych zasad. Czym dokładnie są gabaryty i jak pozbyć się ich zgodnie z prawem?

Odpad wielkogabarytowy – co to jest?

Jak powiedzieliśmy na wstępie, do gabarytów zaliczamy wszystkie duże przedmioty – takie, które nie mieszczą się do przydomowych śmietników komunalnych. Nie powinny się one znaleźć w takich pojemnikach. Przede wszystkim dlatego, że proces ich obróbki i utylizacji jest zupełnie inny niż w przypadku typowych odpadów powstających w gospodarstwie domowym. Duże i nieporęczne przedmioty mogą też uszkodzić maszyny na liniach sortowniczych, a także uniemożliwić innym mieszkańcom osiedla korzystanie z pojemników.

Warto mieć na uwadze, że nie każdy duży przedmiot automatycznie kwalifikuje się do kategorii odpadów wielkogabarytowych. Przykładem są sprzęty RTV i AGD, które ze względu na części elektroniczne klasyfikowane są jako zupełnie inna grupa śmieci.

Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?

Najczęściej powstającą grupą odpadów wielkogabarytowych są stare meble: szafy, regały, stoły, fotele, narożniki, sofy i wiele innych dużych przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania. Ponadto do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy także:

  1. duże sprzęty domowe bez części elektronicznych (np. atlasy do ćwiczeń),
  2. drzwi, okna i inne duże elementy stolarki,
  3. dywany i wykładziny,
  4. kabiny prysznicowe, wanny, duże elementy z tworzyw sztucznych (np. szafki łazienkowe)
  5. materace,
  6. pozostałe duże przedmioty (np. rowery, wózki dziecięce, stojaki na kwiaty, suszarki, deski do prasowania itd.).

Odpady wielkogabarytowe zajmują wiele przestrzeni, nierzadko są też bardzo ciężkie. Wszystko to sprawia, że ich wyrzucenie obejmuje osobna procedura (mimo że formalnie są one zaliczane do odpadów komunalnych).

Co nie stanowi odpadów wielkogabarytowych? Są to przede wszystkim:

  1. wspomniane duże sprzęty elektroniczne,
  2. gruz i odpady remontowo-budowlane,
  3. odpady niebezpieczne (toksyczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt),
  4. inne odpady komunalne o dużych wymiarach (np. żywność).

Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi?

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamówienie kontenera – pojemnik dostarczamy we wskazane miejsce i odbieramy od razu po zapełnieniu. Rozwiązanie łatwo dostosować do zakresu remontu lub innej inwestycji. Naszym klientom udostępniamy kontenery od 2,5 do 10 m³, a także większe pojemniki (wykorzystywane głównie przez firmy).

Alternatywą dla kontenera jest zawiezienie odpadów do najbliższego punktu PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Śmieci trzeba jednak przetransportować we własnym zakresie (a na miejscu samodzielnie rozładować), co w przypadku materiałów o dużych gabarytach jest najczęściej trudne i kosztowne.