Elektryczne samochody – czy są ekologiczne?

Elektryczne samochody – czy są ekologiczne?

Wprowadzenie samochodów elektrycznych do transportu stuprocentowo nie spełnia głównych założeń koncepcji. Mimo zauważalnego spadku śladu węglowego przy kilkuletnim użytkowaniu produkcja pojazdu generuje większe pokłady gazów cieplarnianych niż przy wytworzeniu tradycyjnego samochodu spalinowego. Czy korzystanie z samochodów elektrycznych przyczynia się do ochrony środowiska i rzeczywiście jest ekologiczne?

Różnice w produkcji samochodu elektrycznego i tradycyjnego

Większa obecność samochodów elektrycznych w transporcie ma ograniczyć ilość wytwarzanych gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi autami wyposażonymi w silnik spalinowy. W dłuższej perspektywie czasu przy korzystaniu z tzw. elektryków ślad węglowy zostaje zredukowany na poziomie eksploatacji, co pozytywnie wpływa na środowisko, jednak przy rozważaniu ekologicznego aspektu warto zwrócić uwagę na proces produkcji obu pojazdów.

Przy wytworzeniu samochodu elektrycznego powstaje nawet o 60-70% więcej dwutlenku węgla, który przedostaje się do atmosfery i oddziałuje na ekosystem. Taka różnica wynika przede wszystkim z konieczności zastosowania innowacyjnych technologii przy produkcji komponentów do pojazdów zasilanych energią elektryczną. Przykładowo wytworzenie baterii wiąże się z wykorzystaniem w czystej postaci pierwiastków, takich jak m.in. lit, kobalt, miedź, nikiel czy aluminium. Ich zasoby na świecie są ograniczone, a wydobycie wymaga zastosowania metod eksploatacji o niekorzystnym wpływie na środowisko.

Jaki ślad węglowy wytwarzają samochody elektryczne?

Produkcja samochodów elektrycznych sprzyja generowaniu większej ilości dwutlenku węgla, choć wartość ta wyrównuje się w dalszym etapie korzystania z pojazdów w ruchu ulicznym. Już po kilku latach użytkowania auta elektrycznego i pokonaniu około 50-100 tysięcy kilometrów ślad węglowy równoważy się. W porównaniu do całego cyklu użyteczności samochodów tradycyjnych napędzane akumulatorowo pojazdy generują około 70-80% mniej dwutlenku węgla przy założeniu, że czerpią energię ze źródeł odnawialnych.

Ekologia samochodów elektrycznych w głównej mierze zależy od sposobu pozyskiwania energii elektrycznej. W Polsce wciąż węgiel ma najważniejszy udział w procesie wytwarzania energii, dlatego samochody elektryczne trudno uznać za ekologiczne przy stale obecnym wysokim udziale tego pierwiastka. Sytuacja zmieni się, gdy obecne źródła energii zostaną stopniowo zastąpione alternatywnymi rozwiązaniami energetycznymi. Nie mniej potencjał aut elektrycznych w przyszłości może zostać lepiej wykorzystany, co nie ma odzwierciedlenia w przypadku samochodów tradycyjnych – ich udział w emisji spalin do atmosfery nie ulegnie zmianom wraz z rozwojem innych źródeł wytwarzania energii.

Kiedy warto kupić samochód elektryczny?

Proces odchodzenia od węgla jako głównego źródła energii elektrycznej w Polsce jest zauważalny każdego roku, dlatego inwestycja w samochód elektryczny już niedługo może mieć więcej korzyści umożliwiających obniżenie ogólnego śladu węglowego. Warto wiedzieć, że już na ten moment pojazdy zasilane akumulatorowo są bardziej przyjazne środowisku ze względu na łatwość utylizacji i przetwórstwa poszczególnych komponentów, które mogą zostać poddane recyklingowi.