Co grozi za nieprawidłowe utylizowanie gruzu?

Co grozi za nieprawidłowe utylizowanie gruzu?

Gruz należy do kategorii odpadów budowlanych, których utylizacja powinna przebiegać według określonej procedury. Zasady utylizacji oraz kary za ich łamanie regulują odpowiednie przepisy. Jakie grzywny grożą za nieodpowiednią gospodarkę odpadami budowlanymi i o czym należy pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność finansową lub karną?

Utylizowanie gruzu – jak powinno przebiegać?

Gruzu nie jest odpadem komunalnym, dlatego też nie można umieszczać go w przydomowym śmietniku, nawet w niewielkich ilościach. Odpadów remontowo-budowlanych nie wolno zostawiać także w obrębie wiaty śmietnikowej, lub w jej sąsiedztwie. Gruz waży bardzo dużo, a charakter tego odpadu (nierówne kształty, ostre krawędzie) sprawia, że jest niewygodny w transporcie. Może także uszkodzić samochód firmy odbierającej śmieci lub maszyny na dalszych etapach utylizacji (np. elementy linii sortujących). Mieszanie odpadów budowlanych z komunalnymi uniemożliwia ponadto recykling – trzeba wiedzieć, że gruz jest materiałem, który w dużej mierze można ponownie wykorzystać (używa się go do budowy dróg, mostów, a także innych konstrukcji budowlanych). 

Gruzu tym bardziej nie wolno wyrzucać w miejscach do tego nieprzeznaczonych – w lesie, na terenach przydrożnych, czy polanach.

Kary za nielegalny wywóz gruzu

Kary za wyrzucanie gruzu określa między innymi Kodeks wykroczeń. Zgodnie z jego zapisami, za nielegalny wywóz odpadów grozi od 20 do 5 000 zł. W 2021 kary za nielegalny wywóz gruzu prawdopodobnie wzrosną – rząd pracuje nad zmianą w przepisach, którą podniesie maksymalną kwotę do 10 000 zł. Wysokość zasądzonej kary ustalana jest indywidualnie, zależy przede wszystkim od tego, ile odpadów zostało nielegalnie porzuconych, i jak duże szkody wyrządziły one środowisku lub lokalnej społeczności.

W przypadku poważniejszego naruszenia przepisów osoba nielegalnie wyrzucająca śmieci może także odpowiadać karnie. Będzie tak w sytuacji, kiedy wyrzuca się różnego rodzaju toksyczne odpady, degradujące glebę, wodę lub zanieczyszczające powietrze. Jeśli śmieci te zagrażają zdrowiu lub życiu okolicznych mieszkańców (np. przez skażenie wody), sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia (zgodnie z art. 183 Kodeksu karnego). 

Wywożąc gruz i inne śmieci do lasu, sprawca musi liczyć się także z kosztami sprzątania i neutralizacji tych odpadów, a także rekultywacji terenu (zgodnie z art. 162 Kodeksu wykroczeń). Jak nietrudno się domyślić, są to kwoty bardzo wysokie.

Wywóz gruzu – kary również od spółdzielni mieszkaniowej

Trzeba również pamiętać, że grzywnie podlega nie tylko wywóz gruzu. Kary obowiązują także za nieodpowiednie przechowywanie odpadów budowlanych. Gruzu nie można składować w większych ilościach nawet na terenie, który jest naszą własnością. W tym przypadku można odpowiadać z art. 117 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje mandat do 1 500 zł dla właściciela terenu, który nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania czystości. 

Oprócz kar uwzględnionych w Kodeksie wykroczeń oraz w Kodeksie karnym odpowiedzialność finansową można także ponieść z tytułu roszczeń spółdzielni mieszkaniowej, czy firmy wywożącej odpady komunalne. Dotyczy to sytuacji, kiedy odpady budowlane lub wielkogabarytowe zostaną bezprawnie umieszczone w przydomowych „zwykłych” pojemnikach komunalnych, czy na przykład w obrębie wiaty śmietnikowej. 

Co zatem zrobić z gruzem?

Aby pozbyć się gruzu szybko i zgodnie z prawem, najlepiej zamówić kontener o pojemności dostosowanej do wielkości inwestycji. Naszym klientom udostępniamy pojemniki na gruz oraz inne odpady remontowo-budowlane w różnych rozmiarach (w tym najpopularniejsze: 4 i 7 m³). Wybrany pojemnik dostarczamy bezpośrednio na teren posesji i odbierzemy, kiedy będzie wymagał opróżnienia lub wymiany na nowy. 

Wynajmując kontener, otrzymujesz gwarancję, że Twoje odpady zostaną legalnie zutylizowane. Tym samym nie ryzykujesz kar za wywóz gruzu i innych śmieci tzw. kłopotliwych. Masz również pewność, że nie zaszkodzisz środowisku naturalnemu. Odbierany gruz poddajemy recyklingowi, dzięki czemu nawet 90% takich odpadów można ponownie wykorzystać.