Co to jest BDO i kto musi ubiegać się o wpis do rejestru?

Co to jest BDO i kto musi ubiegać się o wpis do rejestru?

System BDO powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy w ramach swojej działalności wytwarzają odpady i muszą udokumentować proces ich zagospodarowania. Elektroniczna baza danych ułatwia gromadzenie i przetwarzanie zebranych informacji, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. Czym dokładnie jest BDO i kto musi uzyskać numer rejestrowy?

Czym jest BDO?

Baza Danych Odpadowych (BDO) to zintegrowany, teleinformatyczny system, który od 2018 roku dysponuje modułem ewidencji i sprawozdawczości w postaci Rejestru BDO. Służy on prowadzeniu spójnej, wymaganej przepisami dokumentacji w formie elektronicznej i zastępuje tradycyjne nośniki danych odpadowych, takie jak: KPO czy KEO w formie papierowej. Aktualnie wszystkie dokumenty związane z ewidencją odpadów mają formę elektroniczną i muszą być generowane przez elektroniczny system BDO (ich aktualizacja także powinna odbywać się w ramach e-systemu). 

Nie każdy wytwórca odpadów ma obowiązek wpisu do rejestru i prowadzenia administracji odpadów – warunki ewidencji narzuca Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, której przepisy dotyczące rejestracji w systemie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Kto powinien uzyskać wpis do Rejestru BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy wszystkich. Zgodnie z prawem zapisać muszą się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami odpadów lub prowadzą ich ewidencję, tzn. są odpowiedzialni za proces przekazania odpadów do utylizacji oraz recyklingu. W BDO powinni się znaleźć również przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na teren Polski:

  • produkty w opakowaniach, smary, oleje, opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny oraz pojazdy (nie dotyczy pojazdów historycznych),

a także osoby zajmujące się produkcją lub importem opakowań (lub pozyskujące je na zasadach transakcji wewnątrzwspólnotowych od unijnych przedsiębiorców). Wykaz pozostałych podmiotów, które powinny uzyskać wpis do Rejestru BDO jest dostępny w art. 50 ust. 1 Ustawy o odpadach.

Jak zarejestrować się w BDO?

Niektórzy przedsiębiorcy mogą zostać sklasyfikowani w bazie BDO i jednocześnie wpisani do rejestru bez konieczności składania wniosku. To, czy firma zostanie automatycznie uwzględniona w systemie, zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Osoby, które wcześniej uzyskały zezwolenia i koncesje niezbędne do wytwarzania, obrotu, przetwarzania lub utylizacji odpadów, mogą zostać wpisane do Rejestru BDO z ramienia marszałków województw, którzy są odpowiedzialni za ich prowadzenie.

Rejestracji można dokonać również bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim, a także poprzez nadesłanie wniosku drogą elektroniczną, logując się na oficjalnej stronie Rejestru BDO (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/). Uzyskanie wpisu od momentu złożenia deklaracji twa zazwyczaj około 30 dni.

Kogo nie dotyczy obowiązkowa rejestracja BDO?

Z rejestracji w systemie BDO zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą ewidencji odpadów. Numeru rejestrowego nie muszą mieć również:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieuznane za podmiot prawny, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,
  • rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo na ziemi użytkowej o powierzchni nie większej niż 75 ha,
  • podmioty posiadające ziemię na własny użytek, którą poddają wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych,
  • podmioty (o charakterze nieprofesjonalnym) odpowiedzialne za działania związane ze zbieraniem odpadów opakowaniowych oraz nieprzydatnych artykułów konsumpcyjnych m.in. baterii lub leków,
  • osoby, które są odpowiedzialne za samodzielny transport odpadów.

W Rejestrze BDO nie są uwzględniani przedsiębiorcy prowadzący działalność, która nie przyczynia się do produkcji śmieci innych niż komunalne. Takie osoby w ramach biznesu mogą korzystać z komunalnego systemu wywozu odpadów.

Zalety systemu BDO

Wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie BDO składania wytwórców odpadów do regularnego wypełniania obowiązków ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki możliwości uzupełniania dokumentacji przez internet, zarządzanie formalnościami jest proste i mniej angażujące zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów kontrolujących proces gospodarowania odpadami. Dane przechowywane w bazie są aktualizowane na bieżąco, a stały dostęp do ewidencji umożliwia wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym z każdego miejsca (z dostępem do sieci).