Czym jest ewidencja odpadów oraz jak ją prowadzić?

Czym jest ewidencja odpadów oraz jak ją prowadzić?

Prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów powinno mieć spore znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Czym dokładnie jest ewidencja BDO i jak ją prowadzić, aby uniknąć kary? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z ewidencją odpadów znajdziesz poniżej.

Ewidencja odpadów BDO – co to jest?

Zrozumienie pojęcia „ewidencja odpadów” jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy pragnącego prowadzić biznes zgodnie z prawem oraz dbając o środowisko. Co dokładnie kryje się za tym terminem? 

Ewidencja odpadów to zorganizowany system dokumentacji dotyczącej powstawania, gromadzenia, przetwarzania, transportu oraz utylizacji odpadów w przedsiębiorstwie. Jej celem jest monitorowanie i kontrola procesu gospodarowania odpadami, a także zapewnienie ich odpowiedniej utylizacji lub recyklingu. 

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów?

Od stycznia 2022 roku ewidencja odpadów może być prowadzona jedynie elektronicznie, za pośrednictwem systemu BDO, czyli Bazy Danych Odpadowych, na indywidualnym koncie przedsiębiorcy. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję?

Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję odpadów, uzupełniając rzetelnie karty ewidencji odpadów (KEO) dla każdego z rodzajów odpadu osobno, a także karty przekazania odpadów (KPO), które wystawiane są przy przekazaniu.

Karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów

Prowadząc BDO należy pamiętać, że KEO oraz KPO to dwa różne dokumenty, które powinny być uzupełniane w innych okolicznościach. 

W karcie ewidencji odpadów muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • kod i rodzaj odpadów
 • zakres prowadzonej działalności
 • stan magazynowy

W karcie przekazania odpadów muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • kod i rodzaj odpadów
 • masa przekazywanych odpadów
 • dane firmy, do której przekazywane są odpady
 • miejsce i data wraz z godziną przekazania
 • numer rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady

Karty ewidencji odpadów oraz uproszczona ewidencja odpadów

Firmy, które wytwarzają rocznie więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5 ton odpadów innych niż niebezpiecznie, zobowiązane są do prowadzenia tak zwanej ewidencji pełnej, czyli wypełniania zarówno KPO, jak i KEO. 

Natomiast firmy, które wytwarzają rocznie mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub do 5 ton odpadów innych niż niebezpiecznie rocznie, mogą prowadzić ewidencję uproszczoną, to znaczy wypełniać jedynie karty przekazania odpadów.

jak prowadzić ewidencję odpadów

Katalog odpadów

Prowadzenie ewidencji BDO musi być także zgodne z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. 

Oznacza to, że poszczególne rodzaje odpadów należy ewidencjonować osobno. W systemie BDO znajdziesz wszystkie kategorie, które umożliwią Ci sprawne sklasyfikowanie odpadu. 

Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów?

Z obowiązku rejestracji do BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych. Są to odpady, które powstają w gospodarstwach domowych lub takie, które powstają w ramach działalności gospodarczej, ale wyróżniają się składem oraz cechami charakterystycznymi dla odpadów domowych – na przykład butelki, papierki po jedzeniu, papierowe ręczniki itd.

Ewidencji odpadów nie muszą prowadzić również firmy produkcyjne i przemysłowe wytwarzające odpady, które wymienione zostały w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku. Zwolnionych jest łącznie 46 rodzajów odpadów.

Konsekwencje braku ewidencji odpadów oraz błędnego prowadzenia

Brak ewidencji odpadów lub nierzetelne i nieregularne prowadzenie jej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców – kara może wynosić od 5000 do nawet 1 000 000 złotych. 

Kary za błędnie prowadzoną ewidencję odpadów przyznaje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wszystkie informacje odnośnie konsekwencji, które może ponieść przedsiębiorca w przypadku braku ewidencji oraz nieprawidłowego prowadzenia, znajdują się w art.194 Ustawy o odpadach. 

Karze podlega m.in.:

 • brak wpisu do BDO
 • niezgodny z wymaganiami transport odpadów
 • mieszanie lub rozcieńczanie odpadów skutkujące zmianą ich klasyfikacji z niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

Przeczytaj także: Pełnomocnictwo BDO – jak wypełnić i upoważnić kogoś do BDO?