Elektrośmieci – czym są i gdzie je wyrzucać?

Elektrośmieci – czym są i gdzie je wyrzucać?

Stare komputery, uszkodzone telewizory, nieużywane drukarki, czy zużyte kable – każdy z nas ma takie odpady w swoim domu. Problem z ich utylizacją nie jest nowy. Społeczeństwa borykają się z nim przynajmniej od lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Dzisiaj jednak skala wyzwania związanego z elektrośmieciami jest największa w historii. Dowiedz się więc, co możesz z nimi zrobić.

Czym są elektrośmieci?

Odpady elektroniczne (e-odpady) to termin używany do opisania wyrzuconych lub nieużywanych urządzeń technologicznych, takich jak stare komputery, nieużywane telefony komórkowe, czy uszkodzone telewizory i drukarki. Co ważne, do tej kategorii śmieci zaliczamy nie tylko duże odpady, ale również te mniejsze – na przykład żarówki, aparaty słuchowe czy kable.

Większość przedmiotów uważanych za elektrośmieci posiada w sobie funkcjonujące elementy. Między innymi dlatego, niektóre e-odpady są przetwarzane na kolejne części, lub pozyskuje się z nich metale. Niestety dotyczy to tylko niewielkiej części tego rodzaju śmieci – większość z nich trafia na wysypiska.

Potwierdzają to również dane. Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) szacuje, że rocznie produkuje się 50 milionów ton e-odpadów, a tylko 20% z nich jest poddawane recyklingowi.

Dlaczego e-odpady są niebezpieczne?

Według danych Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych sprzęt elektroniczny stanowi 70 % wszystkich odpadów znajdujących się w oceanach. Produkty te, wyrzucane ze statków lub przedostające się z wysypisk śmieci do rzek, mogą wyrządzić poważne szkody ekosystemom wodnym.

Gdy elektrośmieci opadają na dno morza, zaczynają wypłukiwać do wody toksyczne substancje chemiczne. Na przykład wiele telefonów komórkowych zawiera ołów, rtęć, kadm i bromowane środki zmniejszające palność. Wszystko to substancje chemiczne, które mogą gromadzić się w owocach morza i rybach (nazywa się to bioakumulacją), zjadanych później przez ludzi. Obecne w nich chemikalia są w stanie wyrządzić sporo szkód w naszym organizmie.

Co zrobić z elektrośmieciami?

O tym, jak ważne jest odpowiednie składowanie e-odpadów wie większość Polaków. Niestety, tylko niewielka część naszego społeczeństwa rozumie, gdzie można je wyrzucać – tak wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia dla organizacji ElektroEko.

Zaledwie 40 proc. ankietowanych twierdzi, że wie, jak prawidłowo postępować ze zużytym sprzętem elektronicznym. Niestety, co piąty mieszkaniec naszego kraju nie posiada żadnej wiedzy na temat elektrośmieci i tego, jak się ich pozbywać.

Gdzie wyrzucać elektrośmieci? Najwygodniej zamówić kontener

Jeśli elektrośmieci nie jest dużo, rozwiązaniem może być dostarczenie zużytego sprzętu do gminnego punktu zbiórki elektrośmieci. Tego rodzaju miejsca działają na terenie całego kraju. Podobne usługi świadczą dedykowane punkty zajmujące się skupem lub zbiórką elektrośmieci. W większości są to firmy zajmujące się późniejszym ich recyklingiem. Taką usługę mogą mieć w swojej ofercie także niektóre punkty skupu złomu – muszą jednak posiadać odpowiednie zezwolenia. Stary sprzęt elektroniczny przyjmują również punkty serwisowe, a także część producentów.

Wszystkie wymienione wcześniej rozwiązania mają jednak wadę – elektrośmieci należy dostarczyć tam osobiście. Jeśli jednak śmieci jest więcej, lub mają duże gabaryty (dotyczy na przykład pralek, lodówek, czy piekarników), najwygodniejszym rozwiązaniem będzie zamówienie specjalnego kontenera. Taki kontener można zamówić telefonicznie lub on-line, po czym zostanie dostarczony niemal pod same drzwi i odebrany od razu po zapełnieniu. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Warto pamiętać, że za nieprawidłową segregację elektrośmieci grożą kary finansowe, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych.