Gruz czysty i gruz zmieszany – czym się różnią?

Gruz czysty i gruz zmieszany – czym się różnią?

Pojęcie gruzu budowlanego traktuje się zwykle bardzo szeroko. W potocznym rozumieniu często utożsamia się z nim ogół odpadów budowlanych i poremontowych. Polskie przepisy zakładają jednak bardziej precyzyjne rozróżnienie tej grupy odpadów. Czym zatem różni się gruz czysty od zmieszanego i jak wybrać odpowiedni kontener na odpady?

Czym jest gruz budowlany?

W najprostszych słowach gruz budowlany to rozkruszone fragmenty konstrukcji wykonanych z betonu, cegieł lub ceramiki budowlanej (tworzą ją na przykład dachówki). W praktyce można się także spotkać z pojęciami gruzu betonowego, ceramicznego i ceglanego – stosuje się je głównie w sytuacji, gdy powstałe odpady mają jednolity charakter. Niezależnie od tego rozróżnienia, gruz rozdziela się na dwie szersze grupy ze względu na sposoby przetwarzania powstałych odpadów i sposób utylizacji.

  • Gruz budowlany czysty – w tej grupie mogą znaleźć się tylko rozkruszone fragmenty konstrukcji (beton, cegły, dachówki, tynki), bez istotnych domieszek. Dopuszczalne są jedynie niewielkie ilości starych powłok malarskich, klejów, zapraw, siatek montażowych i innych trudnych do odspojenia elementów.
  • Gruz budowlany zmieszany – do tej grupy zaliczamy te same odpady, jednak mogą one być zanieczyszczone w większym stopniu niż w przypadku gruzu czystego. Oprócz klejów, zapraw i powłok malarskich, mogą się tutaj znaleźć również kafle, glazura i inne elementy ceramiczne. W niewielkich ilościach (nie więcej niż 5% objętości wszystkich odpadów) można umieszczać tutaj opakowania, płyty gipsowo-kartonowe, fragmenty materiałów izolacyjnych, a także ziemię lub piasek.

Gruz czysty może zostać od razu poddany procesom odzysku, ponieważ nie trzeba go wcześniej sortować. Z tego powodu kontener na ten rodzaj odpadów jest relatywnie tańszy. Gruz zmieszany natomiast, jako że zawiera także dodatkowe materiały, przetwarzane i utylizowane według innych procedur, musi zostać wcześniej oczyszczony.

Jak klasyfikuje się gruz?

Zgodnie z polskimi przepisami, każdy rodzaj odpadu ma przypisany specjalny numer, który pozwala na skuteczną ewidencję powstałych śmieci. Szczegółowa klasyfikacja dla gruzu czystego i zmieszanego wygląd następująco:

Gruz czysty:

  • 17 01 01 – gruz betonowy (czysty) z rozbiórek i remontów,
  • 17 01 02 – gruz ceglany (czysty),
  • 17 01 03 – inne odpady z materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia,

Gruz zmieszany:

  • 17 01 07 – wszelkie rodzaje gruzu, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, a także innych elementów wyposażenia.

Osoby prywatne, które chcą wynająć kontener, nie muszą znać wszystkich tych oznaczeń. Wystarczy, że przy zamówieniu podasz nam informację o rodzaju odpadów, które chcesz wywieźć.

Jaki kontener należy zamówić na gruz czysty i gruz zmieszany?

Zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną na początku artykułu, w kontenerze na gruz czysty możesz umieszczać gruz budowlany z niewielką domieszką starych powłok malarskich i zapraw: rozkruszone fragmenty konstrukcji betonowych, cegieł, pustaków, tynki i dachówki. W kontenerze na gruz zmieszany natomiast te same odpady oraz inne elementy (do 5% objętości).

Trzeba pamiętać, że kontener na gruz zmieszany nie jest tym samym, co kontener na budowlane odpady zmieszane. W drugim przypadku do pojemników można wyrzucać większość innych śmieci powstałych podczas budowy lub remontu, np. elementy drewniane, materiały ociepleniowe, złom, płyty g-k, okna wraz z szybami, czy złom i opakowania z tworzyw sztucznych. Zmieszane odpady budowlane inne niż gruz są oznaczane kodem 17 09 04.

Kontener na wszystkie rodzaje gruzu, a także inne odpady poremontowe i gabaryty, zamówisz u nas w kilka chwil. Jeśli nie wiesz, jaki rodzaj pojemnika, o jakiej pojemności, i na jaki czas będzie Ci potrzebny, skorzystaj z porady naszych fachowców – zadzwoń do nas pod numer 795 003 003.

Jak przetwarzany i utylizowany jest gruz?

Segregacja odpadów budowlanych już na etapie ich składowania jest bardzo istotna, ponieważ pozwala na efektywny odzysk wielu materiałów. Dzięki temu recyklingowi można poddać więcej elementów, a proces ten będzie łatwiejszy, przez to również tańszy i bezpieczniejszy dla środowiska.

Warto wiedzieć, że nawet 90% gruzu można poddać recyklingowi. Jeśli został wcześniej posegregowany (np. przez umieszczenie go w pojemniku na gruz czysty), materiał wystarczy tylko oczyścić i rozkruszyć. W takiej formie posłuży jako kruszywo do utwardzania dróg i innych konstrukcji. Przetworzony gruz wykorzystuje się również do podnoszenia lub wyrównywania terenu, a także utwardzania niektórych powierzchni, np. dróg.