Gruz czysty i gruz zmieszany – czym się różnią?

Gruz czysty i gruz zmieszany – czym się różnią?

Pojęcie gruzu budowlanego traktuje się zwykle bardzo szeroko. W potocznym rozumieniu często utożsamia się z nim ogół odpadów budowlanych i poremontowych. Polskie przepisy zakładają jednak bardziej precyzyjne rozróżnienie tej grupy odpadów. Czym zatem różni się gruz czysty od zmieszanego i jak wybrać odpowiedni kontener na odpady?

Czym jest gruz budowlany?

W najprostszych słowach gruz budowlany to rozkruszone fragmenty konstrukcji wykonanych z betonu, cegieł lub ceramiki budowlanej (tworzą ją na przykład dachówki). W praktyce można się także spotkać z pojęciami gruzu betonowego, ceramicznego i ceglanego – stosuje się je głównie w sytuacji, gdy powstałe odpady mają jednolity charakter. Niezależnie od tego rozróżnienia, gruz rozdziela się na dwie szersze grupy ze względu na sposoby przetwarzania powstałych odpadów i sposób utylizacji.

  • Gruz budowlany czysty – w tej grupie mogą znaleźć się tylko rozkruszone fragmenty konstrukcji (beton, cegły, dachówki, tynki), bez istotnych domieszek. Dopuszczalne są jedynie niewielkie ilości starych powłok malarskich, klejów, zapraw, siatek montażowych i innych trudnych do odspojenia elementów.
  • Gruz budowlany zmieszany – do tej grupy zaliczamy te same odpady, jednak mogą one być zanieczyszczone w większym stopniu niż w przypadku gruzu czystego. Oprócz klejów, zapraw i powłok malarskich, mogą się tutaj znaleźć również kafle, glazura i inne elementy ceramiczne. W niewielkich ilościach (nie więcej niż 5% objętości wszystkich odpadów) można umieszczać tutaj opakowania, płyty gipsowo-kartonowe, fragmenty materiałów izolacyjnych, a także ziemię lub piasek.

Gruz czysty może zostać od razu poddany procesom odzysku, ponieważ nie trzeba go wcześniej sortować. Z tego powodu kontener na ten rodzaj odpadów jest relatywnie tańszy. Gruz zmieszany natomiast, jako że zawiera także dodatkowe materiały, przetwarzane i utylizowane według innych procedur, musi zostać wcześniej oczyszczony.

Jak klasyfikuje się gruz?

Zgodnie z polskimi przepisami, każdy rodzaj odpadu ma przypisany specjalny numer, który pozwala na skuteczną ewidencję powstałych śmieci. Szczegółowa klasyfikacja dla gruzu czystego i zmieszanego wygląd następująco:

Gruz czysty:

  • 17 01 01 – gruz betonowy (czysty) z rozbiórek i remontów,
  • 17 01 02 – gruz ceglany (czysty),
  • 17 01 03 – inne odpady z materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia,

Gruz zmieszany:

  • 17 01 07 – wszelkie rodzaje gruzu, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, a także innych elementów wyposażenia.

Osoby prywatne, które chcą wynająć kontener, nie muszą znać wszystkich tych oznaczeń. Wystarczy, że przy zamówieniu podasz nam informację o rodzaju odpadów, które chcesz wywieźć.

Jaki kontener należy zamówić na gruz czysty i gruz zmieszany?

Zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną na początku artykułu, w kontenerze na gruz czysty możesz umieszczać gruz budowlany z niewielką domieszką starych powłok malarskich i zapraw: rozkruszone fragmenty konstrukcji betonowych, cegieł, pustaków, tynki i dachówki. W kontenerze na gruz zmieszany natomiast te same odpady oraz inne elementy (do 5% objętości).

Trzeba pamiętać, że kontener na gruz zmieszany nie jest tym samym, co kontener na budowlane odpady zmieszane. W drugim przypadku do pojemników można wyrzucać większość innych śmieci powstałych podczas budowy lub remontu, np. elementy drewniane, materiały ociepleniowe, złom, płyty g-k, okna wraz z szybami, czy złom i opakowania z tworzyw sztucznych. Zmieszane odpady budowlane inne niż gruz są oznaczane kodem 17 09 04.

Kontener na wszystkie rodzaje gruzu, a także inne odpady poremontowe i gabaryty, zamówisz u nas w kilka chwil. Jeśli nie wiesz, jaki rodzaj pojemnika, o jakiej pojemności, i na jaki czas będzie Ci potrzebny, skorzystaj z porady naszych fachowców – zadzwoń do nas pod numer 795 003 003.

Jak przetwarzany i utylizowany jest gruz?

Segregacja odpadów budowlanych już na etapie ich składowania jest bardzo istotna, ponieważ pozwala na efektywny odzysk wielu materiałów. Dzięki temu recyklingowi można poddać więcej elementów, a proces ten będzie łatwiejszy, przez to również tańszy i bezpieczniejszy dla środowiska.

Warto wiedzieć, że nawet 90% gruzu można poddać recyklingowi. Jeśli został wcześniej posegregowany (np. przez umieszczenie go w pojemniku na gruz czysty), materiał wystarczy tylko oczyścić i rozkruszyć. W takiej formie posłuży jako kruszywo do utwardzania dróg i innych konstrukcji. Przetworzony gruz wykorzystuje się również do podnoszenia lub wyrównywania terenu, a także utwardzania niektórych powierzchni, np. dróg.

Czy gruz trzeba usunąć z terenu posesji?

Zgodnie z polskim prawem, długotrwałe składowanie dużych ilości gruzu i innych odpadów budowlanych na własnej działce jest zakazane. Gdy zaburzają one estetykę terenu, stanowią niebezpieczeństwo lub w inny sposób przeszkadzają okolicznym mieszkańcom, właściciel może zostać zobowiązany do usunięcia gruzu. W uzasadnionych przypadkach może także otrzymać karę finansową.

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, składowanie gruzu jest dozwolone tylko wtedy, gdy właściciel działki składuje materiały na potrzeby realizacji procesów technologicznych lub organizacyjnych.

gruz na działce

Przeczytaj więcej: Składowanie gruzu na własnej działce – jak reagować?

Czy gruz jest odpadem niebezpiecznym?

Gruz sam w sobie nie jest odpadem niebezpiecznym – tzn. po przedostaniu się do środowiska nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt, roślin i pozostałych form życia (obecnych na przykład w glebie lub wodzie). Jednocześnie trzeba pamiętać, że gruz nie jest też odpadem komunalnym (tzn. takim, które na co dzień powstaje w gospodarstwie domowym). Oznacza to, że nie można wyrzucać go do przydomowych śmietników.

Gruz czysty i zmieszany kwalifikowany jest do odpadów budowlanych.

Co zrobić z gruzem po budowie?

Jak powiedzieliśmy, gruzu nie wolno wyrzucać do pojemników komunalnych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamówienie kontenera od lokalnej firmy, która świadczy usługi wywozu i utylizacji odpadów. W Eko-Logis kontener możesz szybko zamówić telefonicznie. Kontener zostanie podstawiony we wskazane miejsce i odebrany po zapełnieniu. Właściciel odpadów nie musi martwić się ich transportem i utylizacją. Jeśli możliwe, odpady zostaną przekazane do recyklingu lub unieszkodliwione w zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska sposób.

Kontenery są dostępne w wielu pojemnościach – od 2,5 do nawet 36 m³, możliwe jest również zamówienie kontenera na gruz lub też na odpady zmieszane, gdzie można umieszczać większość odpadów powstałych po budowie lub remoncie.

Alternatywą może być zawiezienie kontenera do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – tzw. PSZOK-a. Jest to jednak rozwiązanie niepraktyczne, ponieważ gruz trzeba tam dostarczyć i rozładować na własną rękę. Przy większej ilości odpadów to kosztowne i trudne w realizacji. Trzeba też pamiętać, że PSZOK-i wyznaczają limity śmieci, które można tam dostarczyć.

Przeczytaj więcej w naszym artykule: Co zrobić z gruzem po remoncie?