Składowanie gruzu na własnej działce – jak reagować?

Składowanie gruzu na własnej działce – jak reagować?

Składowanie odpadów budowlanych na działce to dla właścicieli sąsiedniej nieruchomości duży problem. Porozrzucany gruz, pozostałości materiałów budowlanych oraz złom zaburza estetykę i porządek utrzymywany przez pozostałych właścicieli sąsiednich posesji. Jak pozbyć się gruzu z działki i co zrobić, gdy sąsiad nie stosuje się do przepisów?

Własna nieruchomość w świetle prawa

W Polsce przepisy dotyczące ochrony prywatnej własności są głęboko zakorzenione i ważne dla obywateli. Po upadku komunizmu, który nie uznawał własności prywatnej, mieszkańcy przywiązują dużą wagę do prywatności, starając się zapobiec ingerencji w swoje prawa. Mimo zawartego w Konstytucji RP zapisu, który podtrzymuje prawną ochronę własności, może ona zostać ograniczona w drodze obowiązywania ustawy w zakresie, który nie narusza istoty prawa własności.

Zawarty w Kodeksie cywilnym art. 144 stanowi podstawę prawną, która może ograniczać prawo do własności. W przypadku działań, które w ponad przeciętny sposób zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości, właściciel powinien zaprzestać wykonywania tych czynności.

Gruz na działce u sąsiada – ingerencja w prawo własności

Zakłócanie korzystania z sąsiednich nieruchomości to ingerencja w prawo własności zwana immisją. Można sklasyfikować dwa rodzaje zakłóceń, których następstwa są odczuwalne wśród sąsiednich właścicieli nieruchomości:

  • immisję bezpośrednią – działanie bezpośrednio zakłócające sferę sąsiedzkiej własności np. tworzenie odpływów ścieków, które spływają na cudzy teren;
  • immisję pośrednią – działania niekorzystnie oddziałujące na zmysły i zaburzające poczucie estetyki sąsiednich właścicieli posesji.

Składowanie gruzu na własnej działce stanowi przejaw immisji pośredniej – fragmenty betonowych konstrukcji, pokruszone cegły, złom czy elementy ceramiczne porozrzucane po całej posesji rujnują wygląd zadbanego terenu w sąsiedztwie.

Składowanie gruzu na działce – co mówi prawo?

Odpady budowlane, takie jak gruz betonowy, gruz ceglany, nieczystości remontowe oraz pozostałości zużytych materiałów budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i przekazane do utylizacji. Składowanie gruzu jest dozwolone w przypadku magazynowania go na potrzeby procesów technologicznych lub organizacyjnych – zagospodarowanie go na terenie działki przez właściciela nieruchomości nie odpowiada na potrzeby żadnego z tych procesów.

Jak pozbyć się gruzu z działki sąsiada?

W celu sprzątnięcia gruzu na działce sąsiedniej nieruchomości najrozsądniej jest złożyć zawiadomienie do osoby sprawującej władzę w mieście – prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. W takim przypadku po wydaniu decyzji administracyjnej właściciel nieruchomości będzie musiał w wyznaczonym czasie usunąć gruz z prywatnego terenu. W przeciwnym wypadku może otrzymać karę w wysokości od tysiąca do nawet miliona złotych (na wysokość grzywny wpływ ma m.in. ranga wykroczenia, ilość odpadów, a także stopień ich zagrożenia dla środowiska oraz innych osób).

Składowanie odpadów budowlanych na działce – kiedy jest dozwolone?

Wiele osób wykorzystuje gruz budowlany do zagospodarowania terenu. Taki odpad może przydać się przy wylewaniu fundamentów, tworzenia ścieżek w ogródku czy budowy tarasu. Jeśli właściciel nieruchomości uzyska pozwolenie na składowanie gruzu na działce w związku z przewidywanym zagospodarowaniem terenu, art. 144 Kodeksu cywilnego nie stanowi w jego przypadku podstawy prawnej stwierdzającej zakłócanie korzystania z sąsiednich nieruchomości.