Jak gospodarować odpadami?

Jak gospodarować odpadami?

W dobie coraz większej troski o środowisko naturalne, gospodarowanie odpadami ma szczególne znaczenie. Zarówno w gminach, jak i prywatnych domach.

Od początku 2021 r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów. Nie jest już zatem możliwe deklarowanie braku ich segregacji. Oznacza to, że każdy ma obowiązek segregowania swoich śmieci w odpowiednio oznakowanych kolorystycznie pojemnikach.

Gospodarka odpadami – takie same pojemniki w całym kraju

W całej Polsce zasady gospodarowania odpadami są takie same. Dotyczy to także kolorów pojemników na poszczególne rodzaje śmieci. Niebieskie służą do wyrzucania papieru, m.in. starych gazet, niepotrzebnych książek, zeszytów, ulotek, papierowych opakowań czy kartonów. W żółtych należy gromadzić plastik, metal oraz opakowania wielomateriałowe – powinny tu trafić torby foliowe, puszki, plastikowe butelki, opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że powinny być one zgniecione i bez nakrętek.

Zielone na szkło, brązowe na odpady zielone

Z kolei do zielonych kontenerów należy wrzucać szkło, czyli butelki, słoiki oraz szklane opakowania po kosmetykach. Nie może to być jednak szkło potłuczone. Natomiast na odpady biodegradowalne jak resztki jedzenia, warzyw i owoców, skorupki jaj, zwiędłe rośliny, a nawet fusy od kawy i herbaty przeznaczony jest brązowy kubeł.

Jeśli jednak żaden z kontenerów nie będzie odpowiedni, swoje śmieci można wyrzucić do czarnego pojemnika, który jest przeznaczony na odpady zmieszane.

Więcej o sortowaniu śmieci od a do z <– sprawdź artykuł

Jak gospodarować odpadami, by nie szkodzić środowisku?

Gospodarka odpadami zawsze powinna się odbywać w taki sposób, aby nie dokuczać ludziom i przyrodzie choćby poprzez hałas lub zapach. Musi być też zagwarantowane bezpieczeństwo dla powietrza, wody, gleby, a także roślin i zwierząt, a co za tym idzie, również dla zdrowia człowieka.

Trzeba zadbać o to, aby odpady w jak najmniejszym stopniu obciążały otoczenie. Dlatego należy przede wszystkim zapobiegać powstawaniu wszelkich śmieci. Jeśli jednak nie można tego uniknąć, trzeba zrobić wszystko, aby była szansa by je ponownie wykorzystać. Pomocny w tym może być m.in. recykling.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do gminy

W Polsce za prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi odpowiedzialne są gminy. To właśnie do nich należy organizacja ich selektywnej zbiórki, wywóz oraz składowanie i utylizacja.

To także gmina ma obowiązek zapewnić miejsca, do których mieszkańcy mogą przywozić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – są to najczęściej tzw. PSZOKI, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Można oddawać tam wszelkie odpady tzw. kłopotliwe. Jeśli jednak zbierzemy więcej takich śmieci, np. w trakcie remontu remontu, warto wynająć od specjalistycznej firmy kontener na gruz i inne śmieci budowlane. Można to zrobić bez wychodzenia z domu (telefonicznie lub przez internet).

Aby wszystkie opisane wcześniej działania były skuteczne, władze gminy powinny też edukować mieszkańców jak gospodarować odpadami. Wszystkie te działania są konieczne po to, aby nikt nie wyrzucał śmieci na dzikie wysypiska, natomiast jak najwięcej odpadów było poddawane recyklingowi.