Jak zutylizować wełnę mineralną?

Jak zutylizować wełnę mineralną?

Wełna mineralna jest materiałem niebezpiecznym dla środowiska, dlatego musi być utylizowana na specjalnych zasadach. Aby sprawnie wyrzucić watę szklaną, wystarczy zamówić specjalny kontener od lokalnej firmy. Co warto wiedzieć na ten temat?

Utylizacja wełny mineralnej krok po kroku

Wełny mineralnej nie można wyrzucać do śmietników komunalnych ani składować na posesji. Nie można jej również – w przeciwieństwie do wielu innych odpadów remontowo-budowlanych – zawieźć do PSZOK-a (gminnego punktu zbiórki odpadów). 

W praktyce jedynym sposobem na bezpieczne i zgodne z prawem wyrzucenie wełny mineralnej jest wynajęcie kontenera. Zamówisz go w firmie, która zajmuje się wywozem tzw. odpadów specjalnych (innych niż komunalne) w Twojej okolicy. Usługa nie jest droga, a kontener można zamówić w kilka minut – telefonicznie lub online. Kontener zostanie podstawiony na miejsce inwestycji i odebrany od razu po zapełnieniu, a utylizacją wełny i jej transportem zajmie się firma w Twoim imieniu.

Wełny mineralnej nie można mieszać z innymi odpadami, dlatego należy zamówić kontener dedykowany tego rodzaju odpadom (nie może być to kontener na budowlane odpady zmieszane).

Sprawdź, jak zamówić kontener on-line: https://eko-logis.com.pl/zamowienie/lokalizacja/ 

Wełna mineralna a recykling 

Raz użyta wełna mineralna nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Recykling nie jest możliwy przede wszystkim ze względu na zanieczyszczenie wyrzucanej wełny, m.in. przez inne materiały budowlane (fragmenty płyt gipsowo-kartonowych, cementu, czy klejów lub opakowań). Jednocześnie warto wiedzieć, że sama produkcja wełny mineralnej jest bezodpadowa i bezpieczna.

W praktyce więc wełny mineralnej z demontażu nie poddaje się recyklingowi, a przekazuje od razu do utylizacji.

gdzie wyrzucić wełnę mineralną

Z czego składa się wełna mineralna?

W budownictwie stosuje się wełnę mineralną szklaną i skalną. W obu przypadkach podstawowym budulcem są surowce mineralne – bazalt (w przypadku wełny skalnej) lub piasek kwarcowy z dodatkiem stłuczki szklanej (w przypadku wełny szklanej). Między innymi dlatego wełna mineralna bywa potocznie nazywana watą szklaną.

Wełna mineralna ma niski współczynnik przewodzenia ciepła, dlatego jest skutecznym materiałem izolacyjnym. Jest ognioodporna, ma też zdolność do pochłaniania dźwięku (izolacji akustycznej). Jednocześnie jest lekka i przepuszczalna, można jej nadawać różne kształty i jest wytrzymała. Wszystko to sprawia, że jest bardzo chętnie wybieranym materiałem izolacyjnym. 

Dlaczego wełna mineralna jest szkodliwa?

Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym, który może być szkodliwy zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska, głównie ze względu na swoje włókna. Włókna wełny mineralnej mogą stać się drobnym pyłem, który wdychany, może osadzać się w płucach lub górnych drogach oddechowych i prowadzić do podrażnień, lub też innych problemów zdrowotnych, takich jak trudności w oddychaniu czy kaszel. Działa także drażniąco na skórę. Debatuje się także na temat długoterminowych skutków zdrowotnych wynikających z ekspozycji na włókna wełny mineralnej, w tym potencjalne ryzyko rozwoju chorób zawodowych, takich jak pylica.

Wełna mineralna nie jest biodegradowalna, dlatego źle przeprowadzona, może przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska. Podobnie nieprawidłowe, długotrwałe składowanie tego materiału. Wełna mineralna może przenikać do wód gruntowych i gleby, działając na nie degradująco.
Warto podkreślić, że wełna mineralna nie jest niebezpieczna dla mieszkańców budynków – może jednak szkodzić w trakcie montażu/demontażu, dlatego fachowcy stosują maski i odzież ochronną, by zminimalizować jej negatywny wpływ.