Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Bez wątpienia odpady niebezpieczne należą do najgroźniejszych zarówno dla zdrowia człowieka, jak i stanu środowiska. Z tego powodu bardzo ważne jest gospodarowanie nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, na każdym etapie całego procesu – od odbioru odpadów, przez ich składowanie po utylizację. Dotyczy to zarówno odpadów przemysłowych, chemicznych, jak i tworzyw sztucznych. Jak przebiega zgodna z prawem i dobrymi praktykami utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych – najważniejsze metody

Aby materiały mogły być zutylizowane w sposób prawidłowy, niezbędne jest ich odpowiednie składowanie, a także prawidłowe sortowanie. Dopiero wtedy odpady mogą zostać poddane unieszkodliwieniu lub zniszczeniu.

Najprostszym, a zarazem najpopularniejszym, sposobem utylizacji odpadów niebezpiecznych jest metoda termiczna. Polega na spalaniu odpadów w piecach rozgrzanych do temperatury od 850 do 1100°C. W ten sposób można zredukować objętość odpadów nawet o 90%. Jeśli chodzi o odpady przemysłowe, to spalane są one w specjalnych komorach bez dostępu powietrza.

Odpady niebezpieczne, np. medyczne, mogą być unieszkodliwiane przy użyciu autoklawowania. Jak działa ta metoda? Sterylizator parowy podgrzany do temperatury 130-190 stopni neutralizuje odpady, które dzięki takiemu procesowi mogą być następnie składowane na zwykłym wysypisku.

Jedną z metod utylizacji jest także przetwarzanie mikrofalowe, które wykorzystuje odpowiednie promieniowanie. Przed poddaniem odpadów jego działaniu, najpierw się je oczyszcza. Rzadziej wykorzystywaną metodą jest dezynfekcja chemiczna z użyciem chloru. Unika się jej ze względu na toksyczny wpływ chloru na środowisko.

Utylizacja odpadów ze względu na materiał

Warto wiedzieć, w jaki sposób utylizowane są poszczególne odpady niebezpieczne. Jeśli jest to możliwe, poszczególne pierwiastki czy substancje są odzyskiwane i ponownie wykorzystywane. Te, których nie można odzyskać, poddawane są procesowi spalania w specjalnych warunkach. W ten sposób przebiega utylizacja odpadów przemysłowych, jak również chemicznych. Przy czym należy pamiętać, że najpierw szczególnie niebezpieczne substancje poddawane są procesowi neutralizacji, np. poprzez dodanie innych związków chemicznych w odpowiednich warunkach. Następnie takie odpady mogą być poddane recyklingowi lub spalaniu.

Utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych

Jeśli chodzi o utylizację tworzyw sztucznych, to przede wszystkim dąży się tu do recyklingu, czyli ponownego wykorzystania surowca. Recykling tworzyw sztucznych  z użyciem rozpuszczalników chemicznych nazywany jest recyklingiem surowcowym. Wykorzystuje się tu procesy takie jak glikoza, metanoliza czy hydroliza. Ten rodzaj odzyskiwania materiałów może odbywać się także przy użyciu wysokiej temperatury.

Tworzywa sztuczne mogą zostać poddane rozkładowi beztlenowemu, czyli pirolizie, gazowemu, a także wodorowemu, tzw. hydrokrakingowi. W ten sposób powstają na przykład paliwa wykorzystywane w przemyśle.

Z recyklingu butelek PET uzyskuje się żywice poliestrowe, które służą do produkcji farb i lakierów. Recykling materiałowy to odzyskiwanie surowców bez użycia substancji chemicznych, czyli mechaniczne rozdrabnianie odpadów, na skutek czego powstaje regranulat lub recyklat.

Odpowiednia utylizacja odpadów niebezpiecznych jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia powstawanie surowców wtórnych, z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.