Worki po nawozach – gdzie je bezpiecznie wyrzucać?

Worki po nawozach – gdzie je bezpiecznie wyrzucać?

Segregacja odpadów i gospodarowanie nimi zgodnie z praktykami pozwalającymi poddać je bezpiecznej utylizacji pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Przepisy w tym zakresie regulują zarówno sposób wyrzucania śmieci z gospodarstwa domowego, jak i odpadów o innych właściwościach, które wymagają specjalnego sposobu postępowania. Jednym z kłopotliwych rodzajów nieczystości są worki po nawozach – gdzie je bezpiecznie oddać, aby uniknąć konsekwencji?

Worki po nawozach – jaki to rodzaj odpadu?

Worki po nawozach to opakowania służące do przechowywania środków ochrony roślin oraz używane w procesie ich uprawy, których celem jest poprawa wzrostu plonów, a często także zmiana właściwości podłoża. Najczęściej z ich utylizacją problem mają osoby posiadające gospodarstwo rolne, które w ciągu całego roku mierzą się z dużymi ilościami nawozów. W zależności od tego, jaki rodzaj nawozu znajduje – lub – znajdował się w opakowaniu, od niego zależy sposób utylizacji opakowania.

Nawozy naturalne na bazie związków organicznych, takie jak: kompost, torf lub hummus nie niosą zagrożenia dla środowiska oraz osób, które mogą mieć styczność z zawartością worków, choć w dużej mierze sposób zagospodarowania pojemników po nich zależy również od stężenia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych. Inaczej jest natomiast w przypadku mieszanek nawozów sztucznych m.in. różnych rodzajów pestycydów, które stosuje się w celu ochrony roślin przed szkodnikami oraz innych środków o wyższych stężeniach sztucznych substancji. Jeśli worki po nawozach wykonane tradycyjnie z polipropylenu (PP) nie zawierały substancji o właściwościach, które można uznać za szkodliwe, nie są uznawane za odpad niebezpieczny i można wyrzucać je w sposób zalecany dla odpadów komunalnych.

Worki po nawozach – gdzie oddać?

Worki po nawozach, które nie są klasyfikowane jako odpad niebezpieczny możesz oddać w PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnego Składowania Odpadów Komunalnych znajdującym się na terenie gminy. Jeśli jednak na podstawie załącznika nr 4 Ustawy o odpadach i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów worki po nawozach zostaną uznane za odpad niebezpieczny za sprawą szkodliwych właściwości substancji, która była w nich przechowywana lub jej pozostałości – nie mogą trafić do utylizacji razem ze śmieciami komunalnymi. W takim przypadku wymagają przekazania do utylizacji przedsiębiorstwu, które podejmie się przeprowadzenie ich unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla środowiska oraz ludzi.

Jak wygląda utylizacja worków na nawozy?

Utylizacja worków po nawozach obejmuje szereg procesów, których celem jest neutralizacja pozostałości po niebezpiecznych substancjach obecnych wewnątrz opakowań. Wśród stosowanych procedur wymienić można m.in.:

  • autoklawowanie,
  • dezynfekcję chemiczną,
  • unieszkodliwianie przy użyciu metod termicznych,
  • przetwarzanie mikrofalowe.

W niektórych przypadkach konieczne bywa zastosowanie kilku specjalistycznych procesów utylizacji wobec jednego rodzaju worków.

Gdzie oddać worki po nawozach?
Gdzie oddać worki po nawozach?

Wyrzucanie worków po nawozach – co mówi prawo?

Worki po nawozach uznane za odpady niebezpieczne nie mogą być składowane ze śmieciami komunalnymi, które nie oddziałują w sposób degradujący na środowisko oraz nie zagrażają życiu innych osób. Osoby, które dopuszczają się takiego postępowania, powinny liczyć się z otrzymaniem surowych kar finansowych, a nawet możliwością pozbawienia wolności.

Przepisy zakazują również samodzielnej utylizacji odpadów niebezpiecznych poprzez nielegalne składowanie ich w miejscach do tego niewyznaczonych, zakopywanie lub spalanie. Jeśli nie wiesz, co zrobić z workami po nawozach – skontaktuj się z przedstawicielem gminy w obrębie Twojego miejsca zamieszkania lub firmą specjalizującą się w wywozie tzw. odpadów trudnych. W EKO-LOGIS pomagamy przekazać do utylizacji różne frakcje śmieci, również niebezpiecznych – bezpiecznie i zgodnie z prawem.