Zamów kontener na gruz lub zadzwoń na linię czynną całą dobę pod numerem 795 003 003
  • czerwiec

   7

   2022
  • 520
  • 0
  Co to jest BDO i kto musi ubiegać się o wpis do rejestru?

  Co to jest BDO i kto musi ubiegać się o wpis do rejestru?

  System BDO powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy w ramach swojej działalności wytwarzają odpady i muszą udokumentować proces ich zagospodarowania. Elektroniczna baza danych ułatwia gromadzenie i przetwarzanie zebranych informacji, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. Czym dokładnie jest BDO i kto musi uzyskać numer rejestrowy? Czym jest BDO? Baza Danych Odpadowych (BDO) to zintegrowany, teleinformatyczny

  • kwiecień

   27

   2022
  • 485
  • 0
  Jakie przepisy reguluje Ustawa o odpadach?

  Jakie przepisy reguluje Ustawa o odpadach?

  Właściwa gospodarka odpadami ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. W celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieprawidłowego wywozu śmieci proces ten podlega ścisłym regulacjom prawnym określonym w Ustawie o odpadach. Kogo obowiązują zapisy i jakie dokładnie informacje zostały zawarte w akcie prawnym? Dowiedz się więcej o najnowszej nowelizacji Ustawy o odpadach, która

  • grudzień

   9

   2021
  • 549
  • 0
  Jakie kary grożą za wyrzucanie śmieci do lasu?

  Jakie kary grożą za wyrzucanie śmieci do lasu?

  Nielegalne składowanie odpadów to ogromne obciążenie dla środowiska, a często także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Porzucanie odpadów w lesie jest karane bardzo surowo – sprawca takiego działania musi liczyć się z wysoką grzywną, pokryciem kosztów rekultywacji terenu, a w skrajnych przypadkach także z pozbawieniem wolności. Jakie kary grożą za wywóz śmieci

  • październik

   25

   2021
  • 2043
  • 0
  Gruz czysty i gruz zmieszany – czym się różnią?

  Gruz czysty i gruz zmieszany – czym się różnią?

  Pojęcie gruzu budowlanego traktuje się zwykle bardzo szeroko. W potocznym rozumieniu często utożsamia się z nim ogół odpadów budowlanych i poremontowych. Polskie przepisy zakładają jednak bardziej precyzyjne rozróżnienie tej grupy odpadów. Czym zatem różni się gruz czysty od zmieszanego i jak wybrać odpowiedni kontener na odpady? Czym jest gruz budowlany? W najprostszych słowach gruz budowlany

  • wrzesień

   30

   2021
  • 4167
  • 0
  Jakie odpady można wrzucić do kontenera na zmieszane odpady budowlane?

  Jakie odpady można wrzucić do kontenera na zmieszane odpady budowlane?

  Podczas budowy, remontu lub innych prac (np. rozbiórek) powstaje wiele odpadów. Oprócz gruzu są to także wszelkie opakowania, kleje, zaprawy, pokrycia ścian i podłóg, czy elementy instalacji. Niemal wszystkie śmieci tego typu można składować w kontenerze na odpady zmieszane. Co dokładnie może się tam znaleźć?  Odpady budowlane a odpady komunalne  Warto wiedzieć, że kontener na

  • wrzesień

   2

   2021
  • 1509
  • 0
  Co grozi za nieprawidłowe utylizowanie gruzu?

  Co grozi za nieprawidłowe utylizowanie gruzu?

  Gruz należy do kategorii odpadów budowlanych, których utylizacja powinna przebiegać według określonej procedury. Zasady utylizacji oraz kary za ich łamanie regulują odpowiednie przepisy. Jakie grzywny grożą za nieodpowiednią gospodarkę odpadami budowlanymi i o czym należy pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność finansową lub karną? Utylizowanie gruzu – jak powinno przebiegać? Gruzu nie jest odpadem

© Copyright Eko-logis 2021